สมาชิกสภาเทศบาล

พิมพ์
หมวด: บุคลากร
วันเผยแพร่ วันจันทร์, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

นายอภิสิทธิ์ เพ็งคำ

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายธนา สอนไชยา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

นายดุสิต เกิดลาภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 

 

นายเอกศักดิ์ เกิดลาภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสมสนุก สุสีวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสมาน สุโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสมัย โต้เพชร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสุย้อย ฤทธิวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายชาตรี จันผาย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

ด.ต.สมหมาย กมลวัชระพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายคำเกลี้ยง จันทร์ชัยภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

Thursday the 26th.
Pwd by Coupons for Hostgator