สมาชิกสภาเทศบาล

พิมพ์

 

นายอภิสิทธิ์ เพ็งคำ

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายธนา สอนไชยา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

นายดุสิต เกิดลาภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 

 

นายเอกศักดิ์ เกิดลาภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสมสนุก สุสีวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสมาน สุโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสมัย โต้เพชร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายสุย้อย ฤทธิวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายชาตรี จันผาย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

ด.ต.สมหมาย กมลวัชระพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

นายคำเกลี้ยง จันทร์ชัยภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนา

 

Wednesday the 25th - Joomla Templates. Custom text here