ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศรีพนา 17/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนลดทางเท้า ถ.บำรุงเมือง ม.1,ม.14 ข้างโรงเรียนอนุบาลเซกา 05/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศรีพนา 05/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายถนนลดทางเท้า ถ.บำรุงเมือง ม.1,ม.14 ข้างโรงเรียนอนุบาลเซกา 03/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศรีพนา 29/08/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) 30/07/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร ม.1 12/07/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนา 3/07/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางดาดคอนกรีตข้องศาลาเอนกประสงค์ ม.10 28/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 26/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร ม.1 24/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร ม.1 17/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านเดชามอเตอร์ ม.10 06/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านเดชามอเตอร์ ม.10 17/05/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านเดชามอเตอร์ ม.10 13/05/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดินศรีพนา ซ.11 ข้างสระน้ำวัดอรัญวิเวก ม.7 26/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 26/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดินศรีพนา ซ.11 ข้างสระน้ำวัดอรัญวิเวก ม.7 05/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ 21/03/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 11/03/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนหน้าวัดเซกาเจติยาราม ม.11 13/02/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  29/01/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนหน้าวัดเซกาเจติยาราม ม. 11  25/010/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 23/01/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนหน้าวัดเซกาเจติยาราม ม.11 23/01/2562
     2.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 23/01/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน 08/01/2562


ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.โคกพิทักษ์ ซ.1 ม.15 30/11/2561

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/รายปี 12/11/2561

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนโคกพิทักษ์ ซ.1 ม.15 15/11/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) 17/10/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 2/10/2561

        1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.เซกาใต้ ซ.6

         2.โครงการขยายเขตประปา

         3.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล 

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงซอยหน้าบ้านนายสายบัว อินทร์ชำนาญ ม.16 20/08/2561

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 02/08/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณรอบเมรุวัดไตรภูมิ ม.1  19/06/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.ศรีพนา ซ.8 ม.7 (ข้างทางเดียว)  06/06/2561

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล  1/06/2561

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนศรีพนา ซ.8 ม.7  30/05/2561

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล.บริเวณรอบเมรุวัดไตรภูมิ ม.1  22/05/2561

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

   โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณรอบเมรุวัดไตรภูมิ ม.1 10/05/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (นอกบัญชีครุภัณฑ์) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (นอกบัญชีครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 21/03/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 20/03/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ถ.สันติราษฎร์ ม.10,ม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.เซกาใต้ ซ.5 ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.เซกาใต้ ซ.5 ม.10) 14/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ถนนสันติราษฎ์ ม.10,ม.15) 14/02/2561

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) 19/01/2561

 

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 

1.โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.14 15/12/2560

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12/12/2560

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน 2 โครงการ

 
 

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิมถนนพัฒนา หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนเซกาและโรงเรียนอนุบาลเซกา) 17/08/2560

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนเซกาใต้ซอย 3 หมู่ 10 ) 17/08/2560

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน 2 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิมถนนพัฒนา หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนเซกาและโรงเรียนอนุบาลเซกา) 11/08/2560

 2. โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนเซกาใต้ซอย 3 หมู่ 10 ) 11/08/2560   

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31/03/2560

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้มาซื้อซองและยื่นซองเอกสารการประมูล 03/03/2560

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 16/02/2560

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเซกากลาง 1 หมู่ 1 (ท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 183 ม. ไม่รวมความยาวบ่อพัก) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 6 หมู่ 10 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา (ช่วงที่ 2) 04/10/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา (ช่วงที่ 2) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเซกากลาง 1 หมู่ 1 (ท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 183 ม. ไม่รวมความยาวบ่อพัก) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 6 หมู่ 10 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 02/09/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิม (ถนนศรีพนาเหนือ 1) ม.16 14/07/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา 01/07/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา 24/06/2559

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิม (ถนนศรีพนาเหนือ 1 ) ม.16 (ขนาด 5.80 x 580 x 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,364 ตร.ม.) 23/06/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา 13/06/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) 23/05/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 1 หมู่ 10 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 247 ม. สองข้างทางไม่รวมบ่อพัก) 02/05/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 02/05/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ผลการประมูลการดำเนินการขายทอดตลาด 27/04/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 1 หมู่ 10 ขนาด 0.58 x 0.60 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 247 ม. สองข้างทางไม่รวมบ่อพัก) 7/04/2559

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การขาดทอดตลาดพัสดุ 24/03/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนศรีพนาเหนือ 2 หมู่ 16 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 303 ม. ข้างทางเดียวรวมบ่อพัก) 16/03/2559

  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนโคกพิทักษ์ ซอย 4 หมู่ 15 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 388 ม. สองข้างทางรวมบ่อพัก) 8/03/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนศรีพนาเหนือ 2 หมู่ 16 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 303 ม. ข้างทางเดียวรวมบ่อพัก) 26/02/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนโคกพิทักษ์ ซอย 4 หมู่ 15 (ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 388 ม. สองข้างทางรวมบ่พัก) 18/02/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 17/02/2559

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง คัดเลือก บริษัท ปีอป เนทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 20/01/2558

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่องการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) จำนวน 2 หลัง โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 14/12/2558

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เคื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ)  31/08/2558

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี พร้อมอุปกรณ์เสริม  31/08/2558

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน   23/07/2558

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา  เรื่อง สอบราคาจ้าง