ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวถนนลดทางเท้าหน้าธนาคาร ธกส.-หน้าโรงเรียนเสาวลักษณ์) 27/08/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการขยายผิวถนนลดทางเท้าหน้าธนาคาร ธกส.-หน้าโรงเรียนเสาวลักษณ์) 19/08/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดขนาดเล็ก (แบคโฮ) 19/06/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดขนาดเล็ก (แบคโฮ) 29/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน เซกาใต้ ซ.5 ม.10 22/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน ศรีพนา ซ.4 ม.7 22/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนน คสล.พร้อมลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน ซ.ข้างสหกรณ์เซกา ม.11 22/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก (แบคโฮ)) 18/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน ศรีพนา ซ.4 ม.7 1/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน เซกาใต้ ซ.5 ม.10 1/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนน คสล.พร้อมลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน ซ.ข้างสหกรณ์เซกา ม.11 1/05/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 3 โครงการ) 22/04/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีพนา) 28/02/263

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญวิเวก) 28/02/263

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ริมอ่างกะซะ 16/01/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนศรีพนา 1 - 6 15/01/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนชุมนุมชน ม.10 14/01/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนศรีพนา ซ.2 13/01/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว ถ.ศรีพนาเหนือ 2 ม.16 25/12/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว ถ.ศรีพนาเหนือ 2 ม.16 28/11/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน ถ.ศรีพนาเหนือ 2 ม.16 13/11/2562

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศรีพนา 17/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนลดทางเท้า ถ.บำรุงเมือง ม.1,ม.14 ข้างโรงเรียนอนุบาลเซกา 05/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศรีพนา 05/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายถนนลดทางเท้า ถ.บำรุงเมือง ม.1,ม.14 ข้างโรงเรียนอนุบาลเซกา 03/09/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศรีพนา 29/08/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) 30/07/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร ม.1 12/07/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนา 3/07/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางดาดคอนกรีตข้องศาลาเอนกประสงค์ ม.10 28/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 26/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร ม.1 24/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถ.ไตรมิตร ม.1 17/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านเดชามอเตอร์ ม.10 06/06/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านเดชามอเตอร์ ม.10 17/05/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างร้านเดชามอเตอร์ ม.10 13/05/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดินศรีพนา ซ.11 ข้างสระน้ำวัดอรัญวิเวก ม.7 26/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 26/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดินศรีพนา ซ.11 ข้างสระน้ำวัดอรัญวิเวก ม.7 05/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05/04/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ 21/03/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 11/03/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนหน้าวัดเซกาเจติยาราม ม.11 13/02/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  29/01/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนหน้าวัดเซกาเจติยาราม ม. 11  25/010/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 23/01/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนหน้าวัดเซกาเจติยาราม ม.11 23/01/2562
     2.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 23/01/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน 08/01/2562


ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.โคกพิทักษ์ ซ.1 ม.15 30/11/2561

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/รายปี 12/11/2561

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนโคกพิทักษ์ ซ.1 ม.15 15/11/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) 17/10/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 2/10/2561

        1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.เซกาใต้ ซ.6

         2.โครงการขยายเขตประปา

         3.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตเทศบาล 

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงซอยหน้าบ้านนายสายบัว อินทร์ชำนาญ ม.16 20/08/2561

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 02/08/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณรอบเมรุวัดไตรภูมิ ม.1  19/06/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.ศรีพนา ซ.8 ม.7 (ข้างทางเดียว)  06/06/2561

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล  1/06/2561

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนศรีพนา ซ.8 ม.7  30/05/2561

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล.บริเวณรอบเมรุวัดไตรภูมิ ม.1  22/05/2561

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

   โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณรอบเมรุวัดไตรภูมิ ม.1 10/05/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (นอกบัญชีครุภัณฑ์) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (นอกบัญชีครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 21/03/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 20/03/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ถ.สันติราษฎร์ ม.10,ม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.เซกาใต้ ซ.5 ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถ.เซกาใต้ ซ.5 ม.10) 14/02/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ถนนสันติราษฎ์ ม.10,ม.15) 14/02/2561

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) 19/01/2561

 

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 

1.โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.14 15/12/2560

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12/12/2560

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน 2 โครงการ

 
 

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิมถนนพัฒนา หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนเซกาและโรงเรียนอนุบาลเซกา) 17/08/2560

    ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนเซกาใต้ซอย 3 หมู่ 10 ) 17/08/2560

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน 2 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.เดิมถนนพัฒนา หมู่ที่ 7 (หลังโรงเรียนเซกาและโรงเรียนอนุบาลเซกา) 11/08/2560

 2. โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนเซกาใต้ซอย 3 หมู่ 10 ) 11/08/2560   

   ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31/03/2560

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง รายชื่อผู้มาซื้อซองและยื่นซองเอกสารการประมูล 03/03/2560

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 16/02/2560

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเซกากลาง 1 หมู่ 1 (ท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 183 ม. ไม่รวมความยาวบ่อพัก) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 6 หมู่ 10 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 04/10/2559

   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา (ช่วงที่ 2) 04/10/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.ตั้งแต่สามแยกทางเข้าเทศบาลจนถึงเทศบาลตำบลศรีพนา (ช่วงที่ 2) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเซกากลาง 1 หมู่ 1 (ท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 183 ม. ไม่รวมความยาวบ่อพัก) (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนเซกาใต้ ซอย 6 หมู่ 10 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 13/09/2559

  ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก